نایب رییس انجمن اعلام كرد

انجمن عكاسان ایران پوست اندازی می كند

انجمن عكاسان ایران پوست اندازی می كند

به گزارش سایت رسمی سیامك یزدانجو نایب رئیس انجمن عكاسان ایران می گوید: انجمن عكاسان ایران پوست اندازی می كند، آغاز نمود و بروز آن در هشتمین دوره 10 روز با عكاسان ایران است و این پوست اندازی به سمت بروز شدن است.


به گزارش سایت رسمی سیامك یزدانجو به نقل از روابط عمومی انجمن عكاسان ایران، فرزاد هاشمی، نایب رئیس انجمن با بیان این مطلب اظهار داشت: این جریان پوست اندازی در هشتمین ۱۰ روز با عكاسان شروع می شود و می تواند مباحث نظری درباره آن طرح شود. انجمن می كوشد در پوست اندازی بستری آماده كند تا جامعه عكاسی نظریه ها و دانش لازم برای هنر امروز را بشناسد و به تولید مبتنی بر خلاقیت برسد. عكاسان و هنرمندان امروز لازم است خلاق، متفكر، توانا و با دانش عمیق در رشته های مختلف باشند. در این راه نگاه جدی به شهرستان ها مورد توجه است، عكاسان و هنرمندان خلاقی در شهرستان ها هستند و باید فضایی برای دیده شدن آنها فراهم گردد.
هاشمی با اشاره به تغییر رویكرد انجمن اظهار داشت: زمانی كه انجمن عكاسان ایران تشكیل شد، عده ای در لزوم تشكیل انجمن با وجود انجمن های تخصصی عكاسان تردید داشتند، انجمن با هدف شكل گیری یك تشكل فراگیر برای عكاسان كه جامعه عكاسی را یكپارچه و منسجم كند تشكیل شد. با این نگاه در همایش ۱۰ روز با عكاسان ایران از دوره سوم تا هفتم فضای نمایش تصاویر شاخه های مختلف عكاسی و انجمن های تخصصی برقرار شد و هر سال با تصاویر تكراری با رشد اندك مواجه بودیم. در واقع گویا انجمن عكاسان ایران فضایی را فراهم می كرد تا انجمن های تخصصی كارهایی را نمایش دهند، در صورتیكه انجمن های تخصصی در انجمن خود مسایل عكاسی با نگاه تخصصی را دنبال می كنند. اما امروز به این نتیجه رسیدیم كه وظیفه انجمن این نیست و فراتر از آن است. بدین سبب هشتمین دوره ۱۰ روز با عكاسان ایران متفاوت انجام می شود. امروز نیاز است كه به نگاه های جدید و نگاه خلاقانه در عكاسی توجه گردد. تعریف هنرمند و هنرمند عكاس در مفهوم و ارائه در حال تغییر است، امروز عنوان هنر مطرح است نه شاخه های مختلف هنری مستقل كه تابحال مطرح بوده، این مساله لازم است در تعامل و گفتگوی جامعه هنری نه فقط یك شاخه هنری تبیین شود و ما با انجمن های هنری دیگر و هنرمندان درباره این تغییر در جریان هنر گفتگو و تعامل می نماییم تا بستری برای جریان هنر كه مبتنی بر ایده، پژوهش و نظریه و خلاقیت است، فراهم گردد.
نایب رئیس انجمن عكاسان ایران در ادامه اظهار داشت: انجمن عكاسان ایران از سال ۱۳۸۴ كه اولین مجمع عمومی انجام شد تا امروز بسترهایی را برای حقوق، رفاه، بیمه، برگزاری نمایشگاه عكاسان فراهم نمود، اما امروز لازم است در كنار مسایل صنفی عكاسان دنیای جدیدی كه در هنر جهان شكل گرفته مورد توجه عكاسان قرار بگیرد. البته برخی از عكاسان ایران با عنایت به جریان معاصر هنر و با این نگاه فعالیت می نمایند اما این نگاه و رویكرد باید در جامعه عكاسی جاری شود. در هشتمین دوره ۱۰ روز با عكاسان ایران نگاه جدید در عكاسی هنری كه عكاسی خلاقانه و مبتنی بر تالیف است نمایش داده می شود. انجمن های تخصصی نیز اگر تمایل داشته باشند در این رویداد حضور داشته باشند، باید با این نگاه و به صورت كیوریتوری مجموعه یا پروژه های خلاقانه و تالیفی را ارائه نمایند تا شورای هنری بررسی كند.
او افزود: لزوم تشكیل انجمن عكاسان ایران این بود كه عكاسی هنری كشور متولی داشته باشد، چون عكاسی هنری متولی نداشت. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابزار كنترل و بودجه و اعتبار داشت اما نمی توانست متولی عكاسی باشد. نمایشگاه های كوچكی برگزار می شد و نهادهایی مسابقه ها و جشنواره های عكس برگزار می كردند اما كمكی به روند عكاسی جدی نمی كرد. انجمن سینمای جوان نیز كه قبل از آن به فیلمسازی و عكاسی می پرداخت، در آن سال ها عكاسی را به سبب اینكه بازده نداشت از فعالیت خود حذف كرده بود. (البته در سال های اخیر عكاسی در انجمن سینمای جوان باردیگر دنبال می شود) بدین سبب تشكیل انجمن عكاسان ایران در این شرایط به منظور این بود كه هنرمندان عكاس كنار هم قرار بگیرند و خواسته های خودرا در داخل و خارج از كشور دنبال و عملی كنند و خواسته های جامعه عكاسی از دولت مطالبه شود. از سال ۱۳۸۴ كه نشست مجمع عكاسان برای تشكیل انجمن و انتخاب هیات موسس انجام شد و بعد كه در سال ۱۳۸۸ اساسنامه تصویب گردید و اولین هیات مدیره انجمن تعیین و كار انجمن شروع شد تا امروز كارهای زیادی انجام شده كه چندان اطلاع رسانی و منعكس نشده و ضعف انجمن این بود كه فعالیت های خودرا بیان نكرده است و رسانه ها نیز به نحو مناسب امور انجمن را رصد نكردند.
هاشمی اضافه كرد: انجمن ابتدا با عنایت به شرایط زمانی و جامعه اهتمام كرد مطالبه گری كند، با نهادهای مختلف درباره عكاسی گفتگو و فضایی برای جامعه عكاسان و عكاسی فراهم آورد كه گام های مهمی برداشته شده است. جامعه عكاسی به نتایجی رسیده است كه امروز خیلی از مسایل دیگر مطرح نیست. چند سال پیش مسابقات و جشنواره های عكس فراوانی برگزار می شد و نهادها و سازمان ها به جهت اینكه تعداد زیادی عكس درباره سوژه فعالیت خود تامین كنند با هزینه اندك مسابقه و جشنواره عكس برگزار می كردند و بعد عكس ها را در موارد مختلف استفاده می كردند. این مسابقه ها و حتی دوسالانه عكس كمكی به پیشرفت عكاسی نمی كرد و این نشان می داد كه ایرادی وجود دارد. اما امروز این مسابقه ها و جشنواره ها رو به كاهش است و خود روند عكاسی این روند معیوب را حل كرده است. بعنوان مثال استفاده یك شخص از عكس یك عكاس كه قبل از این خیلی چشم گیر و مساله مهمی بود در حال تغییر است چون رسانه و به ویژه رسانه تصویر امروز چنان قدرتمند شده است كه استفاده از عكس دیگران به سرعت آشكار می شود. بدین سبب مسابقه ها و جشنواره هایی كه با هدف به دست آوردن تعداد زیادی عكس و استفاده از آنها برگزار می شد، در حال كاهش است. جریانی كه در استفاده از عكس عكاسان رواج داشت، كاهش یافته و این مطالبه بعنوان یك خواسته جامعه عكاسی در حال از بین رفتن است.
هاشمی با اشاره به تغییر جریان هنر اظهار داشت: ما در انجمن چند سالی است به این نتیجه رسیدیم كه هنر معاصر در جهان و ایران به سمتی می رود كه یكپارچگی ایجاد شود. در هنر معاصر مرزهای بین شاخه های هنری مستقل از بین رفته است و عكاسی فراتر از اندیشه ای كه قبلا داشت باید هنرهای دیگر را بشناسد. بدین سبب گفتگوها و تعاملی را با انجمن های دیگر آغاز كردیم كه بزودی از دل این تعامل بی ینال هنر بیرون می آید. عكس یا هر اثری یك بیان هنری می شود كه مبتنی بر ایده و خلاقیت است فارغ از اینكه اثر عكس یا اثر دیگری است و در واقع هنر مطرح است. قسمتی از توان هیات مدیره انجمن برای این مساله و همراستایی با جریان هنر در جهان و ایران صرف شده است و هیات مدیره انجمن كه در شورای عالی خانه هنرمندان، شورایی در شهرداری تهران، شورای هنرهای تجسمی و شورایی كه به منظور نظام صنفی هنر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تسكیل می شود، نماینده دارد این رویكرد را دنبال می كند.
نایب رئیس انجمن عكاسان ایران درباره ساختار انجمن اظهار داشت: انجمن عكاسان ایران ساختاری متشكل از كمیته های مختلف است، كمیته حقوقی كه خدمات حقوقی به عكاسان ارائه می كند، كمیته رفاهی كه مسایل رفاهی مانند بیمه و بیمه تكمیلی عكاسان را انجام می دهد. كمیته عضویت انجمن كه در سال دوبار عضوگیری عكاسان برای انجمن را برمبنای مدارك و مستندات انجام می دهد. البته برنامه ای برای تغییر در شرایط عضویت در انجمن و رتبه بندی و دسته بندی اعضا طراحی شده است. كمیته علمی، پژوهشی كه با نگاه علمی به مسایل عكاسی می پردازد و طراحی و برگزاری دوشنبه های عكاسی از فعالیت های این كمیته است و مقرر است در صورتیكه حامی مالی هماهنگ شود دوشنبه های عكاسی در استان ها نیز اجرا شود. كمیته همایش و مسابقه كه درباره برگزاری جشنواره و نمایشگاه و همایش مانند ۱۰ روز با عكاسان ایران برنامه ریزی می كند و كمیته راهبردی انجمن كه جریان عكاسی و مسیر عكاسی در آینده را رصد می كند تا انجمن فعالیت خودرا برمبنای روند و جریان عكاسی طراحی كند.
هاشمی با تاكید بر لزوم مشاركت اعضای انجمن اظهار داشت: متاسفانه در كشور ما این فرهنگ وجود دارد كه افراد با عضویت در یك نهاد مدنی انتظار منفعتی دارند، این نگاه باید تغییر كند و افراد با انگیزه و هدف خدمت و كمك به جامعه تخصصی نهاد مدنی به یك انجمن یا تشكل وارد شوند، هم افزایی كنند و برای سوژه فعالیت نهاد مدنی تلاش كنند.. فعالیت انجمن عكاسان ایران در این ۱۰ سال با عنایت به مشكلات جامعه و فشارهای اقتصادی و... قابل دفاع است. انجمن عكاسان ایران وظایفی دارد و برمبنای وظایف خود فعالیت هایی برای اعضای انجمن و جامعه عكاسی انجام می دهد، بیمه و بیمه تكمیلی عكاسان، تسهیل فعالیت و معرفی عكاسان به نهادهای مختلف، تسهیلات حقوقی برای مسایل عكاسان و ایجاد بستر برای ارائه آثار عكاسان از فعالیت های انجمن است. اما انتظار است كه اعضای انجمن نیز خودرا در مقابل جامعه عكاسی موظف بدانند، در مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره و دیگر امور انجمن مشاركت فعال داشته باشند.
منبع:

1398/08/12
14:40:43
5.0 / 5
1390
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۴
سیامک یزدان جو
موضوع های سایت رسمی سیامك یزدانجو