انتشار فراخوان پنجمین دوره نشان عكس سال مطبوعاتی ایران

انتشار فراخوان پنجمین دوره نشان عكس سال مطبوعاتی ایران

سایت رسمی سیامک یزدانجو: پنجمین دوره نشان عکس سال مطبوعاتی به دبیری مهدی قاسمی و بمنظور ایجاد انگیزه و پویایی در بین عکاسان مطبوعاتی و با هدف ارتقای سطح عکاسی مطبوعاتی انجام خواهد شد.به گزارش سایت رسمی سیامک یزدانجو به نقل از مهر، انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران همچون سالهای قبل بمنظور ایجاد انگیزه و پویایی در بین عکاسان مطبوعاتی و با هدف ارتقای سطح عکاسی مطبوعاتی، مبادرت به برگزاری پنجمین دوره نشان عکس سال مطبوعاتی ایران می کند. بدین جهت از تمامی عکاسان حرفه ای دعوت می شود بمنظور مشارکت در این رویداد صنفی فرهنگی، آثار خودرا منطبق با شرایط ذیل به دبیرخانه نشان ارسال نمایند.
قوانین جشنواره
۱. همه عکاسان حرفه ای می توانند در این رقابت شرکت نمایند.
۲. ارسال اثر باید توسط خود عکاسان صورت گیرد و ارسال بوسیله رسانه یا ارگان مطبوع و شخص ثالث قابل قبول نیست.
۳. ارسال اثر و حضور در رقابت به منزله اعلام مالکیت معنوی عکس ها توسط شرکت کننده است. در صورت اثبات خلاف این امر، عواقب حقوقی و جزایی آن بر عهده شرکت کننده خواهد بود.
۴. رعایت اخلاق حرفه ای فتوژورنالیسم جهت شرکت در رقابت الزامی است.
۵. هر عکاس می تواند با حداکثر ۵ اثر بصورت تک عکس و ۲ مجموعه در این رقابت شرکت نماید.
۶. هر عکاس در بخش مجموعه می تواند حداکثر در ۲ بخش شرکت نماید.
۷. تصاویر منتشر نشده در رسانه ها نیز می توانند در این رقابت ارسال شوند.
۸. تصاویر گرفته شده با تلفن همراه در صورت دارا بودن شرایط فنی مناسب پذیرفته می شود.
۹. تعداد تصاویر ارسالی در قالب مجموعه عکس برای هر مجموعه ۳ تا ۱۰ فریم است.
۱۰. هر عکس می تواند فقط یک دفعه و تنها در یک بخش چه بعنوان تک عکس و چه بعنوان یک عکس در یک مجموعه، شرکت داده شود. عکسی که بیش از یک دفعه در این رقابت شرکت داده شود، از تمامی بخش ها حذف خواهد شد.
۱۱. تمامی تصاویر ارسالی باید دارای کپشن (Caption) باشد.
۱۲. مجموعه عکس ها علاوه بر کپشن (Caption) برای هر عکس باید دارای استیتمنت (Statement) و عنوان باشند.
۱۳. ویرایش عکس ها در حد استانداردهای پذیرفته شده (تکنیک های تاریکخانه ای) در فتوژورنالیسم مجاز است. ویرایشی که منجر به مخدوش شدن اصالت و محتوای عکس شود، قابل قبول نخواهد بود. در صورتیکه عکسی از نظر هیأت داوران مخدوش تشخیص داده شود، از مسابقه حذف شده و عکاس حق شرکت در دوره بعدی این رقابت را نخواهد داشت.
۱۴. عکسهایی که با تکنیک مالتی اکسپوز، کولاژ، فتو مونتاژ، پانوراما، ترکیبی و دستکاری شده باشند، پذیرفته نمی شوند.
۱۵. تمام عکاسان راه یافته به مرحله نهایی، موظف می باشند اصل فایل عکس خودرا جهت بررسی به دبیرخانه عرضه کنند. همین طور ممکنست دبیرخانه بمنظور کنترل مجموعه ها، فریم های قبل و بعد عکس ارسالی را نیز درخواست کند.
۱۶. هر فریم عکس در مجموعه ها با نظر داوران می تواند به بخش تک عکس منتقل شده و در آنجا مورد داوری قرار گیرد.
۱۷. برگزار کننده نسبت به استفاده عکس ها در اقلام تبلیغاتی، کتاب نشان عکس سال و سایت نشان مجاز است.
۱۸. قوانین ذکر شده الزام آور و ارسال اثر به مفهوم پذیرش تمامی قوانین رقابت می باشد. برگزارکننده مجاز به حذف آثار شرکت کنندگانی که قوانین را رعایت نکرده باشند، است.
۱۹. تصمیم گیری در مورد مسائل پیش بینی نشده به عهده برگزار کننده است.
مشخصات فنی تصاویر ارسالی
الف ) عکس ها باید با فرمت JPEG ارسال شود.
ب) ضلع بزرگ عکس ها ۲۰۰۰ پیکسل و با حجم زیر ۲ مگابایت ارسال شوند.
ج) اطلاعات مورد نیاز شامل عنوان، کپشن، استیتمنت برای هر تک عکس و مجموعه باید ذکر شود. عکسهایی که مشخصات کامل ندارند، از رقابت حذف می شوند. (کپشن عکس حداکثر ۷۰۰ کاراکتر و استیتمنت مجموعه حداکثر ۲۰۰۰ کاراکتر باشد.)
د) تصاویر ارسالی باید به روش تعیین شده نامگذاری شوند.
نحوه نامگذاری عکس ها
نام خانوادگی و نام عکاس بطور کامل و به زبان انگلیسی کد بخش مربوطه شماره عکس
به عنوان مثال برای بخش تک عکس خبری:
‏Alavi Ali -N-۰۱
برای بخش مجموعه عکس ورزشی:
‏ Alavi Ali -SS-۰۱ تا Alavi Ali – SS-۱۰
* عدم نامگذاری صحیح عکس ها به منزله حذف خواهد بود.
بخش های رقابت نشان عکس سال مطبوعاتی ایران
• خبری
• رویدادهای ناگهانی، پیش بینی شده و تأثیرگذار و پیامد آنها
الف ) تک عکس N
– آثاری پذیرفته می شوند که در بازه زمانی سال ۱۳۹۹ عکاسی شده باشند.
– نامگذاری عکس ها در این بخش بطور مثال: Alavi Ali -N-۰۱
ب ) مجموعه عکس NS
– آثاری پذیرفته می شود که در بازه زمانی سال ۱۳۹۹ عکاسی شده باشد.
تبصره: مجموعه تصاویر خبری با “موضوع کرونا ” که در سال ۱۳۹۸ عکاسی و در سال ۱۳۹۹ تکمیل شده باشند، در این دوره نشان، پذیرفته می شوند، مشروط بر آنکه حداقل ۵ فریم از عکس ها مربوط به سال ۱۳۹۹ باشد.
– تعداد تصاویر ارسالی برای مجموعه عکس خبری از ۳ تا ۱۰ فریم است.
– نامگذاری عکس ها در این بخش بطور مثال: Alavi Ali -NS-۰۱
• مسائل معاصر (مستند اجتماعی)
• مستندسازی مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی که بر افراد یا جوامع تأثیر می گذارد.
الف ) تک عکس C
– آثار ارسالی باید در سال ۱۳۹۹ عکاسی شده باشد.
ب) مجموعه عکس CS
– مجموعه ارسالی باید در سال ۱۳۹۹ عکاسی یا تکمیل شده باشد.
– حداقل ۲ فریم از عکس ها در سال ۱۳۹۹ عکاسی شده باشد.
• ورزشی
• کارهای ورزشی بصورت فردی یا تیمی
الف ) تک عکس S
– آثار ارسالی باید در بازه زمانی سال ۱۳۹۹ عکاسی شده باشد.
ب ) مجموعه عکس SS
– مجموعه ارسالی باید در سال ۱۳۹۹ عکاسی یا تکمیل شده باشد.
– حداقل ۲ فریم از عکس ها در سال ۱۳۹۹ عکاسی شده باشد.
• محیط زیست
• تصاویر جانداران، مناظر و مستند کردن برخوردِ مثبت و یا منفیِ انسان با محیط زیست.
الف ) تک عکس E
– آثار ارسالی باید در بازه زمانی سال ۱۳۹۹ عکاسی شده باشد.
ب ) مجموعه عکس ES
– مجموعه ارسالی باید در سال ۱۳۹۹ عکاسی یا تکمیل شده باشد.
– حداقل ۲ فریم از عکس ها در سال ۱۳۹۹ عکاسی شده باشد.
• پرتره
• تصاویر افراد که بصورت گروهی یا فردی در موقعیت های پیش بینی نشده یا برنامه ریزی شده، عکاسی شده باشد.
الف ) تک عکس P
– آثار ارسالی باید در بازه زمانی سال ۱۳۹۹ عکاسی شده باشد.
ب ) مجموعه عکس PS
– مجموعه ارسالی باید در سال ۱۳۹۹ عکاسی یا تکمیل شده باشد.
– حداقل ۲ فریم از عکس ها در سال ۱۳۹۹ عکاسی شده باشد.
• داستان گویی بصری (مالتی مدیا)
– استفاده از چندین رسانه مانند عکس، نوشته، صدا (موسیقی، کلام، صدای محیط)، تصاویر متحرک ویدئویی برای روایت داستانی یا گزارش.
– زمان مالتی مدیای ارسالی می بایست بین ۲ تا ۱۰ دقیقه باشد.
– استفاده از تصاویر آرشیوی با رعایت اصول کپی رایت و در جهت کلیت مالتی مدیا بلامانع است.
– مالتی مدیا می تواند انفرادی یا گروهی تولید شده باشد.
– فرمت آثار ارسالی می بایست MPEG۴ و رزولیشن ۱۰۸۰ باشد.
اصول اخلاقی
• عکاسان شرکت کننده باید نسبت به صحنه و اتفاقی که هنگام عکاسی در محیط پیرامون رخ می دهد آگاهی کامل داشته باشند و فریب صحنه سازی را نخورند. امکان دارد در صحنه هایی که عکاسان حضور دارند به نحوی صحنه سازی شود که عکاس فریب خورده و عکسی بگیرد که واقعیت نداشته باشد.
• عکاس تحت هیچ شرایطی حق صحنه سازی و دستکاری در واقعیت را ندارد.
• توضیحات، عنوان و داستان عکس ها دقیق و درست باشد.
• ویرایش عکس ها باید مطابق با استانداردهای فتوژورنالیسم باشد به نحوی که اصالت و محتوای عکس ها خدشه دار نشود.
• عکاس باید در مورد روند تهیه و ارائه عکس ها شفاف و صادق بوده و در صورت نیاز در مورد روند عکاسی پاسخگو باشد.
دبیر جشنواره
مهدی قاسمی
هیأت داوران پنجمین دوره نشان عکس سال مطبوعاتی ایران
جاسم غضبانپور، مرتضی فرج آبادی، مجید برزگر، یلدا معیری و فرشاد عباسی
نحوه ارسال آثار
• کسانی که در دوره قبل نشان ثبت نام کرده اند، نیاز به ثبت نام مجدد ندارند.
• امکان ارسال عکس ها بوسیله سایت انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران به آدرس award.ipja.ir فراهم خواهد بود.
• زمان ارسال آثار در بخش عکس از ۰۵/‏۰۲/‏۱۴۰۰‬ شروع و تا اختتام روز ۲۵/۰۲/۱۴۰۰ خواهد بود.
• مهلت ارسال آثار بخش داستان گویی تصویری (مالتی مدیا) تا تاریخ ۳۱/‏۰۲/‏۱۴۰۰‬ خواهد بود.
آثار در بخش داستان گویی تصویری (مالتی مدیا) باید بصورت حضوری یا پستی به دبیرخانه نشان واقع در تهران، خیابان کریم خان، خیابان ایرانشهر، کوچه نوشهر، پلاک ۱۵، ساختمان شماره دو خانه هنرمندان ایران، واحد ۷، کد پستی: ۱۵۸۴۶۷۹۱۱۱، شماره تماس: ۸۸۳۲۸۴۲۲ و ۰۹۳۶۱۸۳۴۵۱۱ دفتر انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران تحویل داده شود.


منبع:

1400/02/08
22:45:27
5.0 / 5
740
تگهای خبر: جشنواره , ساز , موسیقی , هنر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۱
سیامک یزدان جو
موضوع های سایت رسمی سیامك یزدانجو